Một số câu hỏi thường gặp khi tạm khóa/ ngưng tạm khóa/đóng tài khoản SenPay