KHUYẾN MÃI NGÀY VÀNG KHI NẠP TIỀN VIETTEL 20 VÀ 25/05/2022