KHUYẾN MÃI NGÀY VÀNG KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI VIETTEL THÁNG 08/2022