HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (14-31/05/2021)