HOÀN TIỀN ĐẾN 50% MUA VÉ MÁY BAY, VÉ TÀU, VÉ XE (11/05/2021)