VIETJET TẶNG GÓI BẢO HIỂM "BAY AN TOÀN" (TỪ 23/04/2021)