HOÀN TIỀN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI, MUA THẺ CÀO, THẺ GAME VÀ NẠP DATA (01-31/08/2021)