Giao dịch thanh toán hóa đơn thành công nhưng chưa được gạch cước