Mua vé xem phim không thành công nhưng vẫn bị trừ tiền