HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY CÙNG VP BANK (01-30/04/2021)