THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "SỐ ĐỎ 1K" (TỪ NGÀY 17/05/2021 ĐẾN 31/05/2021)