Giao dịch thành công nhưng trên ứng dụng vẫn hiện thông báo nợ cước