HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (04-31/05/2021)