HOÀN TIỀN ĐẾN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (05-31/01/2022)