GIẢM 30K KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI, MUA THẺ CÀO (01-30/04/2021)