HOÀN TIỀN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-28/2/2021)