HOÀN TIỀN ĐẾN 100K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (18-31/01/2021)