HOÀN TIỀN ĐẾN 20k KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (08-31/01/2021)