HOÀN TIỀN ĐẾN 25K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (19-31/01/2021)