HOÀN TIỀN ĐẾN 25K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (12 - 16/01/2021)