HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (12-31/01/2021)