HOÀN TIỀN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (09-31/01/2021)