HOÀN TIỀN 25K KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (17-31/12/2020)