HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (21-31/12/2020)