HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (18-31/12/2020)