HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (14-31/12/2020)