HOÀN TIỀN 30% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (15-21/12/2020)