HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (07-31/12/2020)