HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (01-31/03/2021)