HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (1-3/12/2020)