HOÀN TIỀN 30% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (01 - 07/12/2020)