HOÀN TIỀN 25K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (23/11/2020)