HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (20-27/11/2020)