HOÀN TIỀN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (20/11 - 30/11/2020)