HOÀN TIỀN 100K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (16 -30/11/2020)