HOÀN TIỀN 10K KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (6-30/11/2020)