HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (12-30/11/2020)