HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY CÙNG SCB (01/02-28/02/2021)