HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (01-28/02/2021)