HOÀN TIỀN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-28/2/2021)