GIẢM 20K KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI, MUA THẺ CÀO (01 - 28/02/2021)