HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY CÙNG SHINHAN BANK (01-28/02/2021)