HOÀN TIỀN 20K KHI NẠP DATA 3G/4G (01/11 - 30/11/2020)