HOÀN TIỀN ĐẾN 50% KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (01-31/12/2021)