KHUYẾN MÃI 7% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (1/12-12/12/2020)