HOÀN TIỀN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (07-31/12/2020)