HOÀN TIỀN 7K KHI MUA THẺ GAME (01/12 - 31/12/2020)