HOÀN TIỀN 10K KHI MUA THẺ GAME (01/12 - 31/12/2020)