HOÀN TIỀN 50% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (01 - 31/12/2020)