HOÀN TIỀN ĐẾN 25K THANH TOÁN TIỆN ÍCH (01 - 31/12/2020)